Tisícročná ríša mieru! Exkluzívne podrobnosti o jej príchode

//Tisícročná ríša mieru! Exkluzívne podrobnosti o jej príchode

Tisícročná ríša mieru! Exkluzívne podrobnosti o jej príchode

Žiaľ, z vlastnej slobodnej vôle doteraz ľudstvo nikdy nesmerovalo k Svetlu. Preto nebolo nikdy šťastné a nedosiahlo mieru. Ani toho vnútorného, ani toho vonkajšieho. Súhrnné chcenie ľudstva a jeho slobodná vôľa smerujú našu planétu k zničeniu. K zničeniu životných podmienok na nej i k jej zničeniu duchovnému. Takáto je realita so všetkými, tomu zodpovedajúcimi materiálnymi a duchovnými dôsledkami.

Aby bolo deštrukcii zabránené, musí zasiahnuť Vyššia Moc. Bez jej pričinenia by už nebolo možné ďalšie trvanie Zeme. Dôjde k tomu prostredníctvom zásahu do ľudskej slobodnej vôle, ktorá bude vydedená z možnosti ovplyvňovať ďalší osud a vývoj našej planéty.

Reálne to teda znamená, že od istého momentu už nemá slobodná vôľa ľudstva ako celku, určujúci dosah na vývoj osudu Zeme a jej ďalšie smerovanie. Zem už z Vôle Pána začala smerovať k Svetlu. Je to obrovská Milosť, ktorú si ľudstvo nezaslúžilo, pretože v skutočnosti si zaslúžilo len to, čo chce a o čo sa vo svojej vlastnej slobodnej vôli neustále usiluje: zničenie!

Bez ohľadu na ľudí a ich deštruktívne zhubné myslenie a jednanie však naša Zem začala smerovať k Svetlu. Jej ďalším osudom je Svetlo. Je ním tisícročná Božia ríša na zemi, predpovedaná na mnohých miestach v Biblii. Svetlo Pána obklopuje už dnes vo zvýšenej miere našu planétu i všetky záhrobné svety s ňou spojené. Jeho intenzita sa bude stále stupňovať, čo bude mať samozrejme zásadný dopad na svet ľudský.

Aký bude tento dopad konkrétne?

Ľudia majú dva druhy slobodnej vôle. Jeden, prostredníctvom ktorého v spoločnom súhrne ovplyvňujú smerovanie a osud celej našej planéty tak, ako to už bolo spomenuté. A druhý, ktorým ovplyvňujú seba samých. Tento druh slobodnej vôle nebude ľuďom vzatý. Každý človek bude môcť svojou slobodnou vôľou do poslednej chvíle ovplyvniť svoj vlastný osud.

Ale aj toto sa zásadným spôsobom zmení a premietne do novej kvality. A zmení sa to v tom zmysle, že každý akt ľudskej slobodnej vôle, či už na úrovni citov, myšlienok, slov, alebo činov narazí na stenu žiarenia Pánovho Svetla, obklopujúceho našu planétu. A potom, v trojnásobnej sile a v trojnásobnej rýchlosti než tomu bolo doposiaľ, sa vráti naspäť k svojmu pôvodcovi. Čiže k človeku, jednotlivcovi, ktorý zo svojej slobodnej vôle niečo cítil, niečo myslel, niečo povedal, alebo niečo vykonal.

Zlo, nespravodlivosť, neprávosť, nečistota a mnoho iných necností, ktoré človek vyprodukuje zo svojej slobodnej vôle na úrovni citov, myšlienok, slov a činov, ho v spätnom účinku neuveriteľne rýchlo a silno zasiahne. Extrémne zosilneným a extrémne zrýchleným spôsobom začne zlo dopadať na svojich pôvodcov a začne ich likvidovať. Zdravotne, psychicky a fyzicky.

Pod neobyčajne prudkými a neobyčajne rýchlymi údermi spätných účinkov, odrážajúcich sa od steny Svetla začne človek rýchlo chápať, že sa musí nevyhnutne zmeniť, ak nechce byť ustavične bolestne zraňovaný. A zmení sa. Zmení sa tak, aby k nemu mohlo v spätných účinkoch prichádzať už len dobro. Alebo nič z toho nepochopí, nezmení sa a spätné účinky ho úplne zničia. Zdravotne, psychicky, alebo fyzicky.

Ale pozor! Tento istý princíp bude fungovať aj v opačnom prípade. Aj vtedy, ak bude človek vo svojich citoch, myšlienkach, slovách i činoch formovať veci čisté, dobré, spravodlivé a láskavé. Aj ony sa odrazia od steny Svetla a s trojnásobnou silou a trojnásobnou rýchlosťou prinesú dotyčnému nebývalé dobro, Svetlo a požehnanie.

Bude to tak strhujúce, že títo ľudia, ale i všetci ostatní v ich okolí poznajú, že je s nimi Pán. Že je s nimi všemohúci dobrotivý Boh, ktorý neuveriteľným spôsobom povznáša všetkých tých, čo idú jeho cestou. Cestou dobra, čistoty, spravodlivosti a lásky, prinášajúcou hlboké pravé šťastie, mier, radosť, vnútorný jas a Svetlom naplnené bytie.

Ku všetkému tomuto sa však môže už teraz úplne každý človek neuveriteľne ľahko vyšvihnúť svojim poctivým dobrým chcením, ktorému sa dostane okamžitej a veľkej podpory zo Svetla. Je to obrovská príležitosť k tak prudkému duchovnému vzostupu, aký naša Zem ešte nezažila.

Aby sme mohli v tomto dianí obstáť, nepotrebujeme toho veľa. Potrebujeme len dve veci. Čistotu a dôveru.

Potrebujeme čistou srdca, mysle, duše, svedomia, citu, emócií a celého vnútorného života. Veľmi jednoducho ju môžeme získať tým, že sa budeme snažiť udržiavať krb svojich myšlienok čistý. Lebo absolútne nič, čo je čisté a o čistou usilujúce sa v Pánovom stvorení nestratí, nech sa už bude diať čokoľvek. Naopak, dostane sa tomu všetkej možnej podpory a pomoci. A to zo strany duchovných pomocníkov, ako i zo strany bytostných pomocníkov, riadiacich prírodné dianie.

To je jedna vec. No a druhou vecou je čistá dôvera. Čistá dôvera v láskyplné a spravodlivé Božie riadenie všetkých vecí. Lebo pri nadchádzajúcej vynútenej očiste Zeme a budovaní základov tisícročnej ríše sa budú diať i drsné veci, pretože sa bude na trosky rozpadať starý, pokrivený svet rozumovo materialistickej pýchy. Nech sa už však bude diať čokoľvek, nič nesmie otriasť našou čistou dôverou v láskyplné a spravodlivé Božie riadenie veľkej očisty. Aj keď to totiž bude neraz ťažké, bude to potrebné k tomu, aby mohlo Svetlo na zemi úplne zvíťaziť.

Čistá dôvera v Boha sa má stať už teraz, a v nadchádzajúcej dobe zvlášť, základom všetkého. Len prostredníctvom nej bude možné prekonať strach a obavy o vlastnú pozemskú existenciu, a zároveň pochybnosti o tom, či to, čo sa deje, je správne, spravodlivé a zodpovedajúce Božej Láske.

Toto všetko má byť nahradené pravou a čistou dôverou. Dôverou v to, že dobrotivý Boh vo svojej všemúdrosti láskyplne, ale i spravodlivo smeruje dianie na našej zemi i v záhrobných svetoch v jej okolí k vynútenému nastoleniu tisícročnej ríše. Čiže k šťastiu, radosti, mieru a Božej harmónii, ku ktorej by už ľudstvo našej planéty samo od seba nebolo nikdy schopné dospieť.

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/

By |2023-02-16T18:35:33+00:0016. februára 2023|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Avatar

Leave A Comment