Svetovládca čaká na svoju kráľovskú korunu

Dostane korunu na hlavu a titul: Židovský Mesiáš, Kráľ sveta, svetovládca. Ale pri tom to je Antikrist.  Ako hovorí svätý Gregor Veľký, bude Antikrist „hlavou všetkých pokrytcov“. Bude predstierať všetky možné cnosti: zbožnosť, čestnosť, úprimnosť, dobrosrdečnosť a svätosť, čím k sebe naláka srdcia všetkých Židov. Zvlášť bude pokrytecky dávať najavo láskavosť a dobrotu, aby si získal … Čítať ďalej Svetovládca čaká na svoju kráľovskú korunu