Realita znásilnenia! Označenie vecí pravými menami

//Realita znásilnenia! Označenie vecí pravými menami

Realita znásilnenia! Označenie vecí pravými menami

Pretože každý vie, čo znásilnenie je, netreba to podrobnejšie rozvádzať. Negatívne dôsledky znásilnenia bývajú fyzické, ale predovšetkým psychické. Ide o duševnú traumu, ktorú si žena často nesie so sebou po celý život. Kto má čo i len trošku empatie, nemôže nikdy nič podobného priať nijakej žene.

No a priemerný človek očakáva, že každá žena, ako bytosť citlivejšia než muž, už dupľom nebude priať nijakej ľudskej bytosti prežiť skúsenosť znásilnenia, ako i bolestné obdobie po ňom. Čo však musí byť za monštrum žena, ktorá praje iným zažiť túto skúsenosť?

Na čo narážam?

No predsa na trojicu žien v slovenskej vysokej politike. Na prezidentku Čaputovú a na ministerky Kolíkovú a Remišovú. Tieto ženy sú totiž za povinné očkovanie. Vo svojej hrubosti a žensky nepatričnej necitlivosti si však neuvedomujú, že násilné povinné očkovanie spĺňa všetky kritériá znásilnenia, ako vo fyzickej rovine, tak i v rovine duševnej. Fyzicky je to násilný a hrubo vynútený zásah do ľudského tela, s ktorým dotyčný nesúhlasí a búri sa proti nemu. A vnútorne je to nesmierne negatívny psychický zážitok.

V evanjeliách sa odporúča, aby sme nikdy nerobili iným to, čo nechceme, aby sa dialo nám samotným. Som presvedčený o tom, že ani pani Čaputová, ani pani Kolíková, ani pani Remišová by nechceli byť znásilnené, a v súvislosti s tým prežiť všetko to negatívne, čo to prináša. Avšak tieto tri hrubé a necitlivé ženy bez mihnutia oka želajú iným, aby ich znásilnili. Želajú im, aby takúto skúsenosť zažili v rámci núteného a násilného povinného očkovania.

Možno by tieto „dámy“ namietali, že je to predsa len niečo iné, pretože povinné očkovanie sa deje pre dobro ľudí. Milé „dámy“, každé znásilnenie sa predsa deje pre dobro násilníka a agresora, ale obeť to tak vôbec nevníma. Obeť, pokiaľ s tým nesúhlasí, to bude vždy vnímať ako zlo, brutalitu a krivdu. Obeť to vníma vždy len ako vlastné poškvrnenie a pošpinenie. A vy milé „dámy“ neváhate podobným spôsobom poškvrniť, pošpiniť a zneuctiť takmer polovičku národa. Takéto niečo chce naozaj veľkú mieru bezcitnosti, absolútnej straty empatie a hrošej kože. Preto každá žena, ktorá propaguje povinné očkovanie, bez akéhokoľvek zohľadnenia vyššie uvedených skutočností, musí byť len výsmechom a nepodarenou karikatúrou ženy. A žiaľ, v súčasnej vláde je ich ešte oveľa viac, než tie tri spomínané.

Ale poďme ďalej a odpútajme sa od násilníkov a sústreďme sa na obete. Každá potencionálna obeť znásilnenia má právo sa brániť. Má na to nie len právo, ale je to dokonca jej povinnosťou. Ak sa totiž žena nebráni znásilneniu, vieme potom, o koho ide.

A rovnaké je to aj u jednotlivcov, aj u polovičky národa vo vzťahu k povinnému očkovaniu. Voči štátnemu násiliu a pokusu o znásilnenie majú ľudia právo a povinnosť brániť sa! A to všetkými možnými prostriedkami! Skutočné právo a zákon sú totiž na ich strane!

Presne takto to cíti a vníma aj rakúsky ľud, stavajúci sa na odpor voči zavedeniu povinného očkovania. Ich morálne a ľudsky zvrhlá vláda to síce má v pláne, ale na základe intenzity odporu národa sa ukáže, či sa jej to nakoniec aj reálne podarí, pretože právo brániť sa voči znásilneniu je najlegitímnejším právom každého, komu znásilnenie hrozí.

Absolútnu totožnosť povinného očkovania so znásilnením potvrdzujú aj tieto skutočnosti:

Existuje veľká skupina ľudí s bezvýhradnou dôverou v štát, v jeho inštitúcie a v odborníkov. Títo jedinci poskytli svoje telá štátu a jeho očkovaniu dobrovoľne, s dôverou a s presvedčením, že je to to najlepšie, čo môžu pre seba urobiť.

Ďalej existuje existuje skupina obyvateľstva s určitým rezervovaným postojom voči očkovaniu. Nie sú však veľmi pevní vo svojom presvedčení. Aby ich štát presvedčil, snaží sa ich kúpiť a podplatiť. A títo ľudia napokon predávajú štátu svoje telá za finančnú odmenu. Za 200, alebo 300 Eur.

A sú zase ďalší, ktorí podľahli štátnemu nátlaku, vydieraniu, obmedzovaniu a všemožnému znepríjemňovaniu života. Pani Remišová nazvala tento psychický a fyzický nátlak „motiváciou“. Takýmto spôsobom je podľa nej dobré ľudí „motivovať“, aby sa nakoniec podvolili vakcinácii. Veci sa nevyjadrujú pravými menami, a síce tak, že obyvateľstvo má byť zlomené surovým nátlakom. Pokrytecky sa to nazýva oveľa lepšie znejúcim slovom „motivácia“.

A tak napokon títo ľudia poskytujú svoje telá štátu pod nátlakom, ktorý už nedokážu ustáť, podobní ženám, neschopným sa ubrániť pred zneuctením a znásilnením, vynúteným buď psychickým, alebo fyzickým nátlakom agresora. Takéto niečo so sebou prináša silnú psychickú traumu, pretože človek je pošpinený tým, že bol donútený vykonať to, čo nechce. Štát však túto traumu absolútne ignoruje, pretože mu ide len o zvýšenie počtu zaočkovaných, a to za akúkoľvek cenu.

No a potom máme poslednú skupinu ľudí, ktorí nechcú poskytnúť svoje telo štátu ani dobrovoľne, ani za peniaze, ani pod nátlakom. A preto, keď už to nejde inak, ich chce štát znásilniť. Preto chce štát dosiahnuť svojho prostredníctvom povinného očkovania.

Kto sa však skrýva za týmto násilníkom a agresorom? Kto sa skrýva za anonymným pojmom „štát“?

V skutočnosti je to len zopár jednotlivcov, stojacich na vrchole pyramídy. Je to pološialený Matovič, je to poskok Heger a sú to necitlivé monštrá v ženských telách typu Čaputovej, Kolíkovej a Remišovej. No a k nim je ešte treba pripočítať silne obmedzené bytosti, nazývané odborníkmi. Obmedzené preto, že obmedzili a zredukovali osobnosť ľudí iba na telo, absolútne ignorujúc existenciu nejakej psychiky, alebo nebodaj duše. Preto sú všetky ich opatrenia omedzené len na prospech tela, ale na úkor duševnej a psychickej ujmy, ktoré ich opatrenia spôsobujú národu.

Na margo týchto obmedzených bytostí nazývaných odborníkmi treba ešte povedať, že ide o odborníkov, ktorí sú rovnorodí zloženiu súčasnej vlády na základe zákona: vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. Toto porekadlo hovorí o skutočnej odbornosti a ľudsky morálnej hodnote takzvaných odborníkov, pritiahnutým zákonom rovnorodosti k súčasnej vláde.

A táto partia predstavuje onen anonymný „štát“! Títo jedinci si dovoľujú rozhodovať o osudoch ľudí i o osude národa. Tieto kreatúry chcú veľkú časť národa znásilniť povinným očkovaním.

A žiaľ, tomuto takzvanému „štátu“ slúžia stovky policajtov nepevného charakteru. Slúžia im stovky zdravotníkov, úradníkov, starostov, primátorov, zamestnávateľov a novinárov nepevného charakteru. Všetci títo ľudia kvôli tomu, aby mali pokoj a zabezpečili svoju rodinu, sa stali poslušnými ozubenými kolieskami štátnej mašinérie covid fašizmu, covid teroru a covid totality. Všetci títo ľudia málo pevného charakteru by totiž verne slúžili každému systému. Keby bolo treba, slúžili by Hitlerovi a jeho fašizmu, slúžili by socializmu, alebo čomukoľvek inému, stojac na strane štátu a terorizujúc svojich spoluobčanov. Oni sú poslušnými nástrojmi a uskutočňovateľmi bezprávia.

Preto veľká česť policajtom, zdravotníkom, úradníkom, starostom, primátorom, zamestnávateľom a novinárom silného charakteru a pevnej morálnej chrbtovej kosti, ktorí sa dokážu či už pasívne, alebo aktívne postaviť proti súčasnému covid šialenstvu a covid teroru. Ktorí sa nestali poslušnými kolieskami obludnej štátnej mašinérie, ale naopak, stali sa kolieskami, ktoré spôsobujú jej zadrhávanie. Im patrí česť, pretože oni sú hrdinovia odboja proti zlu, i keď samozrejme, zo strany štátu sú označovaní najrozličnejšími hanlivými prívlastkami. Sú štátom špinení, spochybňovaní a dehonestovaní. Podľa tohto znaku je dnes možné bezpečne poznať, že dotyčný človek za niečo stojí. Že je to skutočný charakter.

Všetkým doposiaľ ešte neočkovaným musí byť preto zdôraznené, že každý, kto má v sebe čo i len štipku hrdosti a ľudskej dôstojnosti, sa musí zo všetkých síl a všetkými možnými prostriedkami brániť bezprecedentnej snahe o znásilnenie jeho tela i duše prostredníctvom povinného očkovania. Presne tak, ako sa so všetkými možnými dostupnými prostriedkami bráni znásilneniu každá čestná žena.

Akékoľvek obvinenie z toho, že takýto odpor je nelegálny a protizákonný je opäť len ďalšou lžou a manipuláciou, pretože nelegálne, nezákonne a protiľudsky jedná v prvom rade štát, ktorý sa znižuje k takémuto niečomu pod zástierkou legálnosti a zákonnosti. To štát treba viniť a nie tých, ktorí sa všemožne bránia jeho bezpráviu, konanému pod zámienkou, že sa tak deje pre dobro spoločnosti. Nijaké dobro však nemôže byť dobrom za cenu pošpinenia a znásilnenia osobnosti človeka. Takéto niečo je zlom a je povinnosťou každého čestného človeka bojovať proti nemu a zo všetkých síl sa mu brániť.

PS. Na dôkaz toho, že sa prepadáme do úplne rovnakej totality, ako bola tá komunistická, si vypočujete pieseň od skupiny Elán. Vznikla ako osobný protest nepoddajného jednotlivca voči stádovitosti más, poslušne sa podriaďujúcich komunistickej totalite. Totalita sa však nezmenila, iba získala novú formu. A preto aj v súčasnosti je možné túto nadčasovú pieseň vnímať ako osobný protest nepoddajného jednotlivca voči stádovitosti más, poslušne sa podvoľujúcich štátnej vakcinačnej propagande a štátnemu vakcinačnému teroru.

https://www.youtube.com/watch?v=SUr1Lp_oPnM

By |2022-01-17T17:36:55+00:0017. januára 2022|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Avatar

Leave A Comment