O životnej potrebe dôvery v dňoch zúfalstva

//O životnej potrebe dôvery v dňoch zúfalstva

O životnej potrebe dôvery v dňoch zúfalstva

Pred stáročiami predpovedaná veľká očista nastala! Všetko, čo na nás v poslednej dobe dopadá, je toho svedectvom. Dianie na zemi prudko zovrelo ako voda v hrnci. A zovrelo preto, lebo našu planétu zasahuje zvýšená žiara Pánovho Svetla.

Tak, ako v žiare slnka a v horúčave leta dozrieva na poliach všetko k žatve, rovnako aj v žiare Svetla Najvyššieho v nadchádzajúcej očiste dozrieva všetko, čo sa nachádza na zemi. Pšenica i burina! To, čo je v ľuďoch dobré, ale aj to, čo je v nich zlé! Negatívne dianie, súvisiace s pandémiou, vojnou, sankciami, infláciou a nastupujúcim nedostatkom je svedectvom toho, čoho je na zemi v ľudských dušiach viac.

Všetko, čo tu bolo doteraz a čo ešte pred pandémiou relatívne fungovalo, sa začína rúcať. Šíri sa strach, spútavajúci a paralyzujúci ľudské duše. Strach z pandémie, strach z vojny, strach z inflácie, strach z nedostatku a strach z budúcnosti.

Alternatívne zdroje informujú o najrozličnejších nečistých zákulisných ťahoch mocných a o tom, kam chcú priviesť náš svet, čo vedie k ďalším obavám, k depresii, dezilúzii a bezvýchodiskovosti. Ľudia sú všetkým tým negatívnym až tak zastrašení, že strácajú to najdôležitejšie. Vieru v dobro a v jeho víťazstvo.

Treba si však uvedomiť, že je to vyvolané zvýšeným tlakom Pánovho Svetla, ktoré vynáša na povrch všetko negatívne, čo bolo doteraz skryté. Kvôli tomu, že sme zle a nesprávne žili, prichádzajú ťažké dni, aké naša zem ešte nezažila presne tak, ako to bolo predpovedané pred stáročiami.

Kvôli tomu, že naše hodnotové smerovanie bolo nesprávne, že sme uznávali iba hodnoty matérie a ignorovali hodnoty ducha, morálky a cností, spôsobuje zvýšený tlak súdiaceho lúča Pánovho Svetla katastrofu.

Treba ale bezpodmienečne vedieť, že spolu s lúčom Svetla, vyvolávajúcim vinou nesprávneho života ľudí na zemi nešťastie za nešťastím, obsahuje zároveň tento lúč zvýšenú mieru Božej pomoci. Preto nemá nikto prepadať strachu, obavám, depresii, úzkosti a bezvýchodiskovosti, keď sa začne všetko okolo nás rúcať ešte viac a ešte intenzívnejšie, ako sa rúca dnes.

Zrútenie falošného, zlého a nesprávneho je totiž hlavným cieľom! Má sa definitívne a s konečnou platnosťou zrútiť všetko staré a zlé, a má zostať len to správne a dobré, ako zdravý základ pre úplne novú a lepšiu kvalitu života na zemi. Má sa zrútiť staré a zlé okolo nás i v nás samotných, pretože prianím nášho nebeského Otca je, aby bolo všetko nové.

Čakajú nás krušné chvíle, aké naša zem ešte nezažila. Dokonca i živly zeme a všetky prírodné sily sa obrátia proti ľuďom, ktorí neuveriteľne ubližovali celému prírodnému svetu. Na príkaz Boží začnú pustošiť to staré a zlé, aby vytvorili základ pre nové a lepšie.

Vedzme však, že v tom istom lúči Pánovho Svetla, ktorý toto všetko spôsobí a vyvolá, budú zároveň prichádzať i obrovské Božie pomoci, aké naša zem ešte nezažila. Každý z ľudí bude obklopený pomocami tak, ako nikdy predtým! Stačí mu iba po nich siahnuť a využiť ich.

Toto však budú môcť urobiť iba tí, ktorí budú mať dôveru v Pána. Ktorí budú mať dôveru v Boha a v jeho pomoc a ochranu.

Dôvera v Hospodina sa stane zázračným kľúčom od brány k pomociam, rovnajúcim sa zázrakom! Skrze pevnú dôveru v Stvoriteľa ukáže vševládny Boh ľudstvu na zemi svoju moc a silu! Všetko bude možné prekonať s dôverou v Pána! S podporou a pomocou jeho sily a moci.

Ľudia, ktorí budú mať dôveru v Stvoriteľa, sa budú podobať skalám v rozbúrenom mori, stojacim pevne a neochvejne, aj keď sa okolo nich bude všetko trieštiť a rúcať. Neuhnú ani o krok a nič sa im nestane, pretože budú mocne držaní rukami Božích pomoci skrze ich vlastnú silnú dôveru v Najvyššieho.

A touto svojou dôverou budú pomáhať ľuďom okolo seba, ktorí ju ešte nebudú mať, a preto budú prepadať zúfalstvu. Zúfalstvu, vyrastajúcemu z poznania, že všetko čomu doteraz verili a o čo sa snažili je bezcenné. Že je to prázdne a pomýlené, pretože sa to neopieralo o Božiu Vôľu a moc. A preto to prepadne skaze! Bude to zničené do základov, aby sa mohlo začať budovať na nových základoch.

Dôvera v Pána! To je tým, čomu sa je dnes treba učiť a čo je treba začať urýchlene budovať, pretože bez tejto dôvery sa bude môcť človek v nadchádzajúcich dňoch len ťažko zaobísť. Len v nej bude spočívať pomoc a len v nej bude spočívať ochrana.

V dôvere v Pána má byť už teraz urýchlene budované naše polepšenie a zahájená naša cesta k svetlejšiemu, čistejšiemu a spravodlivejšiemu, aby sme sa vo chvíľach súženia stali hodní Božej pomoci.

Nebojme sa preto a s odvahou kráčajme do budúcich dní, pretože do železných zákonov nášho stvorenia je zlatými písmenami vryté, že keď bude núdza najvyššia, bude pomoc Božia človeku najbližšie. Svojou pevnou dôverou v Pána budeme môcť ako zázračným kľúčom otvoriť bránu ku všetkým nachystaným Božím pomociam, ktoré nás budú obklopovať.

Hľa, blíži sa doba, ba už je tu, kedy tí, ktorí sa dnes domnievajú že majú všetko, len nie dôveru v Pána s hrôzou spoznajú, že nemajú nič. A tí, ktorí budú mať málo, alebo vôbec nič, iba pevnú dôveru v Pána pochopia, že majú všetko. Že majú to jediné a najdôležitejšie, čo im umožní duchovne prežiť v najťažšej dobe, akú zem ešte nezažila.

S dôverou v Hospodina sme už teraz víťazi a deti Svetla! Bez tejto dôvery je však blízko náš pád a naša záhuba v náručí temnoty.

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/

By |2022-07-01T18:52:35+00:001. júla 2022|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Avatar

Leave A Comment