Kompas ľudskosti

//Kompas ľudskosti

Kompas ľudskosti

Hodnoty EÚ sú dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Základom našej spoločnosti je ich rešpektovanie.
Toto sú naše hodnoty, ktorých dodržiavanie je samozrejmosťou v jednotlivostiach aj vo vzájomnom súlade a určujú ľudský kompas tak aby nezablúdil nikto z  nás:
Toto je kompas ľudskosti!
Ľudská dôstojnosť – správame sa rovnako dôstojne ku každému človeku, teda rešpektujeme jeho ľudskú dôstojnosť a to nás robí dôstojnými a dôstojnosti hodnými občanmi EÚ a sveta.
Sloboda – rešpektujeme rovnako slobodu každého človeka tak isto ako žiadame rešpektovať aj svoju vlastnú slobodu.Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou, ten kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.
Demokracia –
vláda ľudu, vláda väčšiny. Politický systém alebo zriadenie, v ktorom je zdroj štátnej moci ľud a platí podriadenie sa menšiny väčšine. https://sk.wikipedia.org/wiki/Demokracia

Rovnosť ľudí v dôstojnosti, v slobode, v povinnosti dodržiavať pravidlá, ale mať rovnako aj nárok aby sa pravidlá dodržiavali voči každému rovnako. Rovnaký nárok na život v  mieri, na vzdelanie
Právny štát – dodržiavanie dohodnutých pravidiel. Dodržiavanie subsidiarity právnych predpisov: prednosť majú medzinárodné zmluvy a dohovory, potom ústava, potom obyčajné zákony, potom vyhlášky a ostatné právne normy.
Ľudské práva – dodržiavanie ľudských práv podľa medzinárodných dohovorov má prednosť pred vnútroštátnou legislatívou a obmedziť ich,  v zdôvodnených prípadoch, možno iba zákonom.
Zákon nad zákony je tu Všeobecná deklarácia ľudských práv  OSN, ktorá uznáva prirodzenú dôstojnosť a rovné a neodcudziteľné práva všetkých členov ľudskej rodiny, čo je základom slobody, spravodlivosti a mieru na svete. Neuznanie ľudských práv a pohŕdanie nimi vedie k barbarským činom, ktoré urážajú svedomie ľudstva. Vybudovanie sveta, v ktorom ľudia zbavení strachu a núdze sa  tešia slobode prejavu a presvedčenia, bolo vyhlásené za najvyšší cieľ ľudstva.
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/slo.pdf  a potom špecificky v EÚ je to Charta základných práv Európskej únie, ktorá ako prvé právo uznáva právo na život.  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=LT

Toľko kompas ľudskosti  a teraz jeden konkrétny príklad jeho neuplatnenia v praxi:
V roku 2014 sa na Ukrajine uskutočnil krvavý puč spáchaný za priamej účasti USA, EÚ, Nemecka, Poľska, Litvy, Estónska, Lotyšska a ďalších krajín NATO. K moci sa dostal dnešný kyjevský režim, ktorý už 8 rokov likviduje vlastné rusky hovoriace obyvateľstvo. Prebieha ich diskriminácia v spoločnosti, ale aj fyzická likvidácia a to po celom území Ukrajiny.  Režim uznáva nacistickú minulosť Ukrajiny, za národných hrdinov vyzdvihol ukrajinských nacistov z 2. svetovej vojny, Romana Šucheviča a Stepana Banderu, a ktorá do súčasnosti organizuje nacifikáciu ukrajinskej spoločnosti, využívajúc okrem propagovania nacistickej ideológie aj strach z násilia páchaného nacistickými batalionmi Azov, Tornado, Donbas (ktoré aj USA kongres prehlásil za teroristov) Pravý sektor… Osobitné násilie režimu sme videli v Odese, kde bolo za živa upálených cca 50 ľudí, vrátane tehotných žien. Osobitne brutálne násilie je vedenie nevyhlásenej vojny proti vlastnému obyvateľstvu Luhanska a Donecka. 8 rokov už trvá ostreľovanie obytných zón, bytových domov ale aj škôlok a škôl. Raketami Točka, raketometmi Grad, delami, mínometmi, gulometmi, samopalmi a ostreľovačmi bolo zabitých viac ako 13 000 civilných obyvateľov Dombasu vrátane niekoľko sto detí. Ostreľovanie detí v školách sa deje za účelom, ktorý oznámil prezident Porošenko: „Naše deti budú chodiť do školy a ich deti budú sedieť v pivnici.“

Civilizovaná EÚ donútila kyjevský režim aby prijal Minské dohovory, ktoré garantovali mierové urovnanie poskytnutím autonómie Luhanskej a Doneckej republike v prípade, že sa tak rozhodnú obyvatelia v referende. Lenže Ukrajinský režim nebol ochotný dohody splniť a tak vojna a zabíjanie pokračovali do dnešných čias s tým, že útoky sa stupňovali až po vyhrážanie jadrovými bombami. EÚ si po celých 8 rokov umývala ruky ako pontský Pilát. Hoci dnes vidíme aké silné zbrane mohla EÚ použiť, aby vynútila ich plnenie. Napríklad embargá na zbrane a zbrojné systémy…, bojkot športovcov, zabavovanie aktív… blokovanie platieb vo SWIFTE. Jednoducho celú protiruskú paletu opatrení by musela Ukrajina okamžite rešpektovať a tak už mnoho rokov mohol byť mier. Lenže EÚ sa celú dobu na zabíjanie ľudí len prizerala, ako keby rusky hovoriaci ľudia neboli rovnakými ľuďmi, čo v prizme ich európskych hodnôt je bizarne pokrivený gýč. Kde boli všetky krajiny a ich verejnosť 8 rokov, keď prebiehala takáto vojna a akým spôsobom odsúdili vraždy najmenej 13 tisíc ľudí za tieto roky? A prečo nepriniesli riešenia, ktoré boli na oltár hodnôt mieru, povinní priniesť? Experimenty NATO a ohlušujúce mlčanie západnej verejnosti. A krutá vojna. Príčinou je dnešná humanitárna a politická katastrofa nie v Rusku ale v Európe. Pozrime sa na našich ako štvú do vojny. Čo sa im rozum pomútil? Vojnu bolo potrebné rázne ukončiť a keďže Západ odmietol viesť akékoľvek rokovania a vítal agresívne vyhlásenia a priame hrozby kyjevských bábok na adresu Ruska, tak preto prezident Putin, po vyčerpaní všetkých mierových možností, začal svoju špeciálnu operáciu s cieľom denacifikovať a demilitarizovať Ukrajinu a pokračuje v oslobodzovaní Ukrajiny. Rusko vojnu nezačalo, Rusko vojnu skončí.

By |2022-03-02T23:17:57+00:002. marca 2022|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Peter Liptak
Som všeobecný praktik, lekár, pešiak medicíny. Všímam si následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti.

Leave A Comment