Ježišov druhý príchod – ako bude vyzerať?

//Ježišov druhý príchod – ako bude vyzerať?

Ježišov druhý príchod – ako bude vyzerať?

Mnohé znázornenia ukazujú druhý príchod Ježiša Krista na Zem takto…

alebo aj takto.

Súvisiaci obrázok

Ježišov príchod alebo aj inak Pánov deň, bude po 7. rokoch Veľkého Súženia-príde znak šelmy – číslo 666 – na pravej ruke alebo na čelo ( možno čip), bez ktorého nebudú ľudia môcť ani nakupovať ani predávať, je určený všetkým.  Kto odmietne bude usmrtený- a to je lepšie, pretože pozemský život je nič, iba skúška,

Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.

 

Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.

 

po 3,5 roku v Jeruzaleme bude stáť Tretí Šalamúnov chrám – v ktorom bude prebývať svetovládca – Antikrist, ktorý ho dá vystavať. Toho Ježiš pri svojom príchode zahubí. Nastane Súd.


Čo je to oblak? Mali maliari väčšie poznanie? 

Reálny obraz z 15. stor. od Carlo Crivelli – The Annunciation, with Saint Emidius – Panna Mária a lúč z neba ( z disku).

Obraz z roku 1710 od Arent de Gelder – Krst Krista – Battesimo di Cristo.

Marek 1, 9-11   9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. 10 Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“  

Ďalší z 15. stor. od Piero della Francesca.

Skutky 1, 3-11

3 Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. 4 A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: „O ktorom ste počuli odo mňa, 5 že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.“ Sk 1, 5 6 A zhromaždení sa ho pýtali: „Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?“ 7 On im povedal: „Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, 8 ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“ 9 Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. 10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve 11 a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“ Obrázok dokreslený vo photoshope.


Marek 13, 19-27 19 V tých dňoch totiž bude také súženie, aké od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz nebolo a ani nebude. 20 A keby Pán tie dni neskrátil, nikto by sa nezachránil. Ale pre vyvolených, ktorých si vybral, skrátil tie dni. 21 Ak vám vtedy niekto povie: Pozrite, tu je Kristus! , alebo: Hľa, tam je! — neverte. 22 Prídu totiž falošní mesiáši a falošní proroci, ktorí budú robiť znamenia a divy, aby pokiaľ možno, zviedli vyvolených. 23 Vy si však dajte pozor. Všetko som vám vopred povedal. Príchod Syna človeka 24 V tých dňoch, po tom súžení, zatmie sa slnko a mesiac nevydá svit. 25 Z neba budú padať hviezdy a mocnosti, ktoré sú v nebesiach, sa budú chvieť. 26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. 27 Vtedy vyšle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch svetových strán, od kraja zeme až po kraj neba.

Boh – je duchovná bytosť, ale polyteisti majú mnoho bohov- kto sú tí bohovia? Bytosti z neba, sú to hmotné bytosti, ktoré stvorili zvieratá, ale takisto človeka ( genetickou úpravou). V Biblii sa o nich hovorí – Genezis 1, 26

26 Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“

Tiež sa o nich hovorí neskôr ako o anjeloch. Pretože bol povýšený nehmotný Boh. Ježiš bol už v nebi s Bohom skôr ako vznikli anjeli, t.j. bohovia – dnes nami nazývaní mimozemšťania. Lucifer – je padlý anjel – padlý boh, ktorý bojuje proti Bohu, proti ľuďom, a takisto proti dobrým bohom (anjelom). Je to zápas medzi dobrom a zlom. Už nejde ako pri potope si zachrániť telo, ani majetok,  ale dušu.

https://blog.infovojna.sk/koniec-vatikanu-vystavba-tretieho-salamunovho-chramu-a-antirkist/

https://blog.infovojna.sk/svetovladca-caka-na-svoju-kralovsku-korunu/

https://blog.infovojna.sk/velka-kriza-prichadza/

By |2023-08-12T14:59:34+00:004. septembra 2019|Categories: Infovojna|35 komentárov

About the Author:

Avatar

35 komentárov

 1. opensea 23. februára 2022 at 12:43

  … [Trackback]

  […] There you can find 56189 additional Info to that Topic: blog.infovojna.sk/jezisov-druhy-prichod-ako-bude-vyzerat/ […]

 2. phd dissertation peer reviewing help https://buydissertationhelp.com/

 3. free gay video chat rooms https://gay-buddies.com/

 4. free gay webcam chat rooms https://bjsgaychatroom.info/

 5. 3benefits 12. januára 2022 at 23:38

  3missive

 6. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: blog.infovojna.sk/jezisov-druhy-prichod-ako-bude-vyzerat/ […]

 7. persuasive essay outline https://vpn4torrents.com/

 8. how to cite a source in an essay https://vpnsrank.com/

 9. free gay dating website https://gayfade.com/

 10. writing essays services https://anenglishessay.com/

 11. best online casino to win money https://casinoonlinet.com/

 12. ignition casino online chat https://online2casino.com/

 13. games of thrines sex scences https://cybersexgames.net/

 14. … [Trackback]

  […] Find More Info here on that Topic: blog.infovojna.sk/jezisov-druhy-prichod-ako-bude-vyzerat/ […]

 15. […] Ježišov druhý príchod- ako bude vyzerať? […]

Leave A Comment