na Štefana 2023

//na Štefana 2023

na Štefana 2023

Dokumentárny film „THE 1 FIELD“ (v preklade „POLE 1“)

o hmote, o energiách a frekvenciách, o láske, o liečení a o duchovnom vzostupe

Zdravím vospolok.

Dávam do pozornosti dokument, ktorý akoby po 30-tich rokoch mi pripomenul jednu knižku, čo hovorila o prepojení materiálnej fyziky s duchovnom. Vtedy som ešte nepoznal Posolstvo Grálu.

Vďaka podnetným vzájomným rozhovorom s manželkou v súvislostiach s dianím naokolo a s našou duchovnou premenou som sa dostal vďaka jej prepojeniu na dianie v bájnej Lemúrii k dokumentárnemu filmu „The 1 Field“, v preklade „Pole 1“ s českými titulkami:

https://www.youtube.com/watch?v=JhniDd_9h9g

Je to svedectvo mnohých súčasných vedeckých kapacít, ktoré sa chopili moderných prístrojov, plus svedectvá ľudí, ktorí už v detstve dokázali komunikovať s bytosťami prírody alebo videli svojich duchovných radcov, a tak sa v dospelosti neuspokojili s vedeckými poznatkami napr. v univerzitách, preto hľadali na mnohé základné nedoriešené otázky odpovede ďalej.

Muziko-terapia sa tu tiež ako jeden zo zdrojov liečivých frekvencií dostáva do popredia, nielen vnútorné utíšenie a cielená myšlienková aktivita. Naozaj, Robert Haig Coxon a jeho lahodná hudba pôsobí na ubolenú a unavenú dušu priam blahodárne.

Syn Boží ako aj ním zvestovaný Duch Pravdy neraz zdôrazňovali, aby sme boli vnútorne ostražití a udržovali krb svojich myšlienok čistý. Myšlienky. Čiže naša aktívna činnosť navonok, okrem slov a hrubohmotných činov. Strážme si ich…

A práve hlavné postavy v uvedenom dokumente kladú najvyšší dôraz na našu vnútornú aktivitu smerom do okolitého časopriestoru, na naše plne vedomé láskyplné vyžarovanie, aby sme sa stali svetielkami Pravdy v tej tme okolo nás.

Dnes už aj hrubohmotné technické merania dokazujú, že voda, čiže aj naše telá, naše bunky v tele reagujú v priestore a čase na nízke frekvencie strachu alebo na vysoké frekvencie lásky presne tak, ako sa to napokon aj navonok prejavuje buď v našich chorobách alebo v plnom zdraví.

Pred 30-timi rokmi som čítal knižku „TAO fyziky“, ktorou som v tej dobe hľadania bol nadchnutý, lebo spájala modernú fyziku s duchovnými prežitiami duchovne ladených ľudí, a tak som aj v tomto videl úplne prirodzené prepojenie vonkajšieho a vnútorného sveta ľudí.

Hore-menovaný filmový dokument akoby vo vyššom leveli, vyššej úrovni než pred 30-timi rokmi, poukazoval na to isté. Človeku sa tu iba podávajú nové materiálne hrubohmotné dôkazy o tom, že naše vyžarovanie môžeme v každom okamihu zmeniť v dobro, ktoré sa potom šíri neviditeľnými kanálikmi – prostredníctvom bojovníkov Svetla, ktorí iba čakajú na nás, aby sme ich ako svetelné kopije svojím chcením a myšlienkami poslali pri ničení všetkého zla naokolo. Víťazstvo Svetla…

A čo sa týka témy „meditácia“, som presvedčený, že meditácie pred 100 rokmi poukazovali na iné deje zúčastnených, než je tomu v niektorých prípadoch dnes. Ide iba o rovnaké pomenovanie, dej nie je vždy totožný. Treba veľmi jemne rozlišovať, kde už by sme sa mohli otvárať temnu a kde pomáhame.

Meditáciu dnes nazývajú mnohí aj to, keď sa človek sústredí vo svojom tichu na zvýšenie svojich vlastných vibrácií, kedy doslova načúva sebe samému, aby až potom mohol naplno pomáhať nielen sebe ale aj svojmu okoliu, blízkemu či vzdialenému. Aspoň my to tak doma vnímame a podľa toho aj konáme.

Nie vždy je v dnešných turbulentných časoch k dispozícii les, stromy, vinohrady, apod., ktoré samozrejme najprirodzenejšie očisťujú naše vibrácie. Dlhý čas strávime aj v nehostinných betónových džungliach, obohatení ešte aj elektrosmogom, takže to očistné úsilie musí zákonite prísť zvnútra.

A kde je dnes vôbec čisté vonkajšie životné prostredie? Kde nepotrebujeme naše stíšenie?

Každého cesta je iná, spoločný máme – Cieľ.

Ak je hmota iba jednou časťou energie, tak aj naše vibrácie môžeme navýšiť vlastnými myšlienkami. Ani najčistejší les nám predsa nepomôže, ak sa myšlienkovo nenaladíme na vonkajšie zdravé prostredie. A naopak, aj v tom nepriaznivom prostredí, trebárs aj na záchode sa môžeme rozvibrovať na vysoké frekvencie, ktoré nás spájajú s vyššími svetmi medzi nebom a zemou, a tak ovplyvňujeme tento spoločný náš časopriestor.

Prostredie nám môže iba pomôcť, rozhodujeme sa však len my sami, či budeme stúpať alebo klesať.

Spomínam si pri tomto ešte na slová Abdrushina, keď nám zanechal veľmi tvrdé slová: „Keď sa vy zrútite, zrúti sa svet“.

Nedopusťme teda, aby nás odviedli od našej cesty k Svetlu, nenechajme si zotročiť tie Božie iskry, ktoré v nás prebývajú, ale pokúsme sa pomôcť tým miliónom ľudí, ktorí si našu pomoc ešte zaslúžia. Napr. všetkým vzdialeným trpiacim jednoducho vedomým a cieleným vyžarovaním do nášho spoločného životného priestoru na planéte Zem.

*******

V ďalšom texte uvádzam niektoré vybrané úryvky z prvých dvoch prednášok POSOLSTVA GRÁLU a z niektorých odpovedí na otázky knihy VEČNÉ ZÁKONY 2:

ČO HĽADÁTE ?

Veda je preto dobrá na pozorovanie, lepšie pochopenie, rozdelenie a usporiadanie všetkého, čo ako hotové prijíma od tvorivej sily, z ktorej všetko pochádza. Veda musí však celkom iste zlyhať, ak chce vystupovať sama ako vedúca alebo kritizujúca, pokiaľ sa bude ako doteraz tak pevne pútať na rozum, teda na chápavosť mozgu.

Z toho dôvodu zostáva učenosť a tiež ľudstvo, ktoré sa podľa nej riadi, stále ľpieť na jednotlivostiach, zatiaľ čo každý človek nosí v sebe ako dar ten veľký, nepochopiteľný celok, čím je plne schopný dosiahnuť bez namáhavého učenia to najušľachtilejšie a najvyššie!

Preto preč s týmito nepotrebnými mukami duchovného otroctva! Veľký Majster nevolá k nám nadarmo: Buďte ako deti!

Kto v sebe prechováva pevné chcenie k dobru a snaží sa o čistotu svojich myšlienok, ten už našiel cestu k Najvyššiemu! Tomu bude potom všetko ostatné pridané. K tomu nie je treba ani kníh, ani duchovnej námahy, ani asketizmu, ani osamotenia. Uzdraví sa na tele i na duši, oslobodený od všetkého tlaku chorobného hĺbania, pretože každé prepínanie škodí. Máte byť ľuďmi, a nie skleníkovými rastlinami, ktoré v dôsledku jednostranného pestovania podľahnú prvému závanu vetra!

Prebuďte sa, rozhliadnite sa! Načúvajte v sebe! Len to vám môže otvoriť cestu!

Nedbajte na spory cirkví. Veľký nositeľ Pravdy, Ježiš Kristus, stelesnenie Božskej Lásky, nepýtal sa na vierovyznanie. Čo sú dnes vôbec náboženské vyznania? Sú putá slobodného ľudského ducha, sú zotročením Božej iskry, ktorá vo vás prebýva. Sú to dogmy, usilujúce sa vtlačiť dielo Stvoriteľa i Jeho veľkú lásku do foriem vytvorených ľudským myslením, čo znamená znižovanie Božského a jeho systematické znehodnocovanie.

Každého vážne hľadajúceho tento spôsob odraďuje, pretože nemôže pritom nikdy vo vnútri prežiť „onú veľkú skutočnosť“, čím sa jeho túžba po Pravde stáva stále beznádejnejšou a on nakoniec zúfa nad sebou i nad svetom!

Prebuďte sa preto! Zbúrajte v sebe dogmatické múry, strhnite si pásku, aby čisté svetlo Najvyššieho mohlo k vám neskalené preniknúť. Váš duch sa potom jasajúc vznesie do výšky a s plesaním pocíti celú tú veľkú lásku Otcovu, ktorá nepozná hraníc pozemského rozumu. Konečne poznáte, že ste jej časťou. Chopte sa jej bez námahy a úplne, spojte sa s ňou a získavajte tak denne, v každú hodinu novú silu ako dar, ktorý vám vzostup zo zmätku učiní samozrejmým!

PG – PREBUĎTE SA!

Rozmýšľajte: Jedno nie je pre všetkých! Čo jednému prospieva, môže druhému škodiť. Každý jednotlivec má ísť svojou vlastnou cestou k zdokonaľovaniu. Jeho výzbrojou k tomu sú mu schopnosti, ktoré nosí v sebe. Podľa tých sa má riadiť a na nich budovať! Ak to nerobí, zostáva cudzincom sám sebe a bude stáť vždy vedľa naučeného, ktoré v ňom nemôže nikdy ožiť. Tým je pre neho vylúčený akýkoľvek úžitok. Živorí bez možnosti pokroku.

Dávajte pozor, vy, ktorí sa vážne usilujete o Svetlo a Pravdu:

Každý jednotlivec musí cestu ku Svetlu prežiť v sebe, musí ju sám objaviť, ak chce po nej bezpečne putovať. Len to, čo človek vnútorne prežil, čo precítil vo všetkých obmenách, len to dokonale pochopil!

Vo vesmíre pôsobí večný zákon: len v dávaní môže tiež prijímať, pokiaľ ide o trvalé hodnoty! To zasahuje tak hlboko, že preniká celým stvorením ako svätý odkaz vášho Stvoriteľa. Nezištne dávať, pomáhať, kde je o to núdza, mať porozumenie pre blížneho aj pre jeho slabosti znamená prijímať, lebo to je tá priama, pravá cesta k Najvyššiemu!

A toto pravdivé chcenie prinesie vám ihneď pomoc, silu! Len jediné čestné a hlboko precítené prianie k dobru a rozpoltí sa akoby plamenným mečom z druhej, doteraz pre vás neviditeľnej strany tá stena, ktorú si samy vaše myšlienky doteraz vybudovali ako prekážku; lebo vy ste zajedno s tým obávaným, popieraným alebo vytúženým druhým svetom, ste s ním úzko a nerozlučne spojení.

Skúste to; veď vaše myšlienky sú ako poslovia, ktorých vysielate. Vracajú sa späť obťažkané tým, čo ste mysleli, nech je to dobré alebo zlé. Tak je to v skutočnosti. Pamätajte na to, že vaše myšlienky sú veci, ktoré sa duchovne formujú a často stávajú sa útvarmi, pretrvávajúcimi pozemský život vášho tela, potom sa vám mnohé ujasní.

Preto sa celkom správne hovorí: „Ich skutky pôjdu za nimi!“ Myšlienkové výtvory sú skutkami, ktoré vás budú raz očakávať! Tieto skutky vytvárajú okolo vás jasné alebo tmavé kruhy, ktorými musíte prejsť, aby ste prenikli do duchovného sveta. Tu nepomôže žiadna ochrana, žiadny zásah, pretože vy sami máte rozhodovať o sebe. Vy sami musíte preto urobiť prvý krok ku všetkému. Nie je ťažký, záleží to iba od chcenia, ktoré sa prejavuje myšlienkami. Tak sami nesiete v sebe nebo ako aj peklo.

Rozhodnúť sa môžete, ale potom ste bezpodmienečne podrobení následkom svojho myslenia a chcenia! Sami si vytvárate tieto následky, preto k vám volám:

Udržujte krb svojich myšlienok čistý, tak založíte mier a budete šťastní!

Nezabúdajte, že každá vami vytvorená a vyslaná myšlienka priťahuje na svojej ceste všetko rovnorodé, alebo priľne k iným rovnorodým myšlienkam. Tým sa stáva silnejšou a silnejšou, až nakoniec nájde i cieľ, mozog, ktorý možno len raz na sekundu zabudne na seba, a tým dá priestor takým vznášajúcim sa myšlienkovým formám, aby k nemu prenikli a zapôsobili.

Len si pomyslite na to, aká zodpovednosť potom na vás padne, keď sa myšlienka stane skutkom prostredníctvom niekoho, na koho mohla zapôsobiť! Táto zodpovednosť sa prejaví už tým, že každá jednotlivá myšlienka má s vami trvalé spojenie akoby neroztrhnuteľným vláknom a vracia sa k vám opäť so silou získanou po ceste, aby vás znovu zaťažila alebo oblažila, vždy podľa druhu, ktorý ste vytvorili.

Tak stojíte vo svete myšlienok a svojím terajším spôsobom myslenia vytvárate v ňom priestor myšlienkovým formám, ktoré sa vášmu mysleniu podobajú. Preto neplytvajte silou myslenia, ale zbierajte ju k obrane a k jasnému mysleniu, ktoré ako oštep vychádza a na všetko pôsobí. Vytvorte tak zo svojho myslenia posvätnú kopiju, ktorá bojuje za dobro, lieči rany a podporuje celé stvorenie!

Svoje myslenie zamerajte preto k činorodému napredovaniu! Aby ste to uskutočnili, musíte zatriasť nejedným stĺpom, podopierajúcim dávno získané názory. Často to býva nejaký pojem, ktorý pre nesprávne pochopenie nedovolí nájsť pravú cestu. Musí sa vrátiť k bodu, kde bol pojem vytvorený.

Záblesk svetla zrúti celú stavbu, ktorú človek po desaťročia namáhavo budoval a po kratšom alebo dlhšom omráčení dá sa znovu do diela! Musí to tak byť, lebo vo vesmíre niet zastavenia.

Človek musí pociťovať silné vlny neustálej činnosti, ktoré na neho pôsobia z veľkého vesmíru. Keď na toto len trochu dbá, nakoniec vycíti, že je ohniskom silných prúdení ako šošovka, ktorá zachytáva slnečné lúče, sústreďuje ich do jedného bodu a budí tam silu, pôsobiacu zápalne, ktorá svojím prúdením môže byť spaľujúca a ničiaca, ale tiež liečiaca, oživujúca, prinášajúca požehnanie, ako aj schopná vznietiť i blčiaci oheň!

A takými šošovkami ste aj vy, schopní svojím chcením tieto neviditeľné, vás zasahujúce prúdy síl sústrediť a zosilnené vysielať k dobrým alebo zlým účelom, aby ľudstvu priniesli požehnanie alebo skazu. Nimi môžeme a máme zapaľovať planúci oheň v dušiach, plameň nadšenia pre dobro, pre ušľachtilosť a pre zdokonalenie!

K tomuto patrí len sila chcenia, ktorá činí človeka v určitom zmysle pánom vo stvorení, k určovaniu vlastného osudu. Jeho vlastné chcenie prináša mu buď zničenie alebo spásu! Dostane odmenu alebo trest s neúprosnou istotou.

No nebojte sa, že táto vedomosť vás odvedie od Stvoriteľa, že oslabí vašu doterajšiu vieru. Naopak! Znalosť týchto večných zákonov, ktoré môžete využiť, odhalí vám celé dielo stvorenia ešte omnoho vznešenejším a núti hlbšie bádajúceho zbožne pokľaknúť pred jeho veľkosťou!

Potom nikdy nebude človek chcieť niečo zlé. Siahne s radosťou po najlepšej, pre neho existujúcej opore: po láske! Po láske k celému veľkolepému stvoreniu, láske k blížnemu, aby ho takto viedla nahor, k nádhere tohoto pôžitku, tohoto vedomia sily.

PG – NÁBOŽENSTVO LÁSKY

Náboženstvo lásky bude po odstránení všetkých znetvorenín a dogmatických obmedzení učením najprísnejšej dôslednosti, v ktorom sa nenájde slabosť ani nelogická povoľnosť.

*******

Úryvky z knihy VZ-2:

40

Je uctievanie Boha nutné? Ak áno, tak akým spôsobom?

Abd-ru-shin v prednáške „Velebenie Boha“ píše:

Božie posolstvá sú vzácne pokyny, ktoré nemáte zbožňovať, ale využívať v bežnom živote! Zákony v Posolstve Grálu sú presne tie isté zákony, ktoré svojho času priniesol Kristus vtedy primeranou formou. Kto sa teda podľa nich riadi, ten najčistejším spôsobom vzýva a velebí Boha, keďže to sa prejavuje len skutkom.

Prirodzená úcta k Bohu, ale aj k spolublížnym sa neprejavuje neustálymi chválami a modlitbami, ale najmä úsilím dokázať svoju lásku a obdiv aj skutkami. Keď si dieťa váži svojich rodičov alebo keď muž miluje ženu, nehovoria stále o tom, ale to preciťujú a prejavujú v činoch. Podobne aj Boh neočakáva od nás ako prejav lásky a úcty časté modlitby, chvály a nezmyselné obrady. To potrebovali ľudia pre svoj vývoj v staroveku. Dnes, keď sa už stali duchovne vyspelými, majú poznať Boha primeraným spôsobom – duchovným poznaním.

Na Boha sa máme napájať najmä preto, aby nás ochránil pred negatívnymi vplyvmi. Boh nepotrebuje naše modlitby. Pravé uctievanie Boha, ktoré sa prejavuje iba vo vnútri, prichádza samo, a to poznaním jeho spravodlivosti, lásky a všemohúcnosti v rámci jeho dokonalých zákonov.

124

Ako by som mohol byť ako jedinec nápomocný pri duchovnej premene ľudstva? Mám v meditácii rozdávať lásku do celého vesmíru?

Vášmu okoliu dávate mnoho aj bez meditácie, napr. vašou prácou, povahou a skúsenosťami. Tým prispievate prirodzenou cestou k šíreniu pozitívnych vibrácií aj k zmierneniu negatívnej karmy ľudstva. Je to účinnejšia a konkrétnejšia pomoc než pasívne meditovanie bez činov.

270

Viete mi vysvetliť, prečo veriaci nazývajú Božiu matku, Pannu Máriu, Ružencovou Máriou?

úryvok z odpovede:

Pravá Božia matka svoju úctu, lásku a oddanosť Bohu prejavuje nežištnou službou, teda skutkom. To často zdôrazňovali aj Boží synovia, keď žili na Zemi.

Boh od vás nechce, aby ste sa každý deň modlili a dokonca meditovali. On len chce, aby ste venovali čas spoznaniu jeho zákonov a podľa nich prirodzene žili.

292

Čo poviete na vedecké výskumy ľudskej aury u našich slovanských susedov?

Tí, čo to vymysleli, aby sa vedci zaoberali takýmito výskumami, zakrývajú svoje nízke ciele takými skomolenými vysvetleniami, ktoré priemerný človek nemôže pochopiť, preto sa k nim stavia s obdivom. Čítanie z aury a liečenie ľudí je len magnet, ktorým si takzvaní liečitelia a duchovní učitelia priťahujú svoje obete. Ich cieľom je niečo úplne iné – vyzliecť človeka donaha, poznať jeho celé vnútro, myšlienky, sklony, činy, aby vedeli, cez ktoré slabosti ho môžu napádať a ovládať. Svoj temný pôvod zakrývajú títo slovanskí vyslanci dobrotivým, láskyplným a pokorným výrazom tváre, no napriek mnohým akademickým titulom vyzerajú hneď na prvý pohľad ako černokňažníci.

Začali navštevovať vyvolený národ, aby ho zviedli svojimi bombastickými vedeckými výskumami o ľudskej aure. Vraj sa ju učia čítať s humánnym cieľom a s túžbou slúžiť Stvoriteľovi. Jeho meno a jeho zákony spomínajú len preto, aby zakryli, že počúvajú iného pána. Ten ich sem vyslal nato, aby svojimi liečebnými schopnosťami a „vedeckými“ prednáškami pripútali k sebe čo najviac čistých ľudí, hladných po duchovnom poznaní.

*******

Na záver želanie – do nových dní:

Človeče, staň sa strážcom majáku najvyššieho Svetla, buď požehnaním pre všetkých tých, ktorí túžia po Svetle Pravdy.

Čokoľvek vysielame formou energie do jednotného poľa v podobe svojho koherentného signálu a zároveň povznášajúceho pocitu, to určite prežijeme.

Energia dáva hmote život.

Odovzdajme celé svoje úsilie najvyššiemu vedomiu…

Jozef Potúček, Vianoce 2023

By |2023-12-26T19:00:20+00:0026. decembra 2023|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Avatar

Leave A Comment