Všeslovanský zväz

Všeslovanský zväz – nezáväzná koordinácia  všetkých slovanských štátov  pomocou zástupcov o vzájomnom postupe v politike, vzťahoch a kultúre. Vedenie: Všetci majú rovnaký hlas aj právo veta. Postavené na striedaní predsedníctiev. Snem sa koná v predsedajúcej krajine/ štáte. Koordinácia: rokovania prostredníctvom aklamácií vyhlásenia Názvy:  Všeslovanský zväz,  Všeslovanská únia, Všeslovanský pakt, Všeslovanská ríša. Rada poverencov Všeslovanského zväzu (snem): poverenci, … Čítať ďalej Všeslovanský zväz