Slováci, Slovenky konajte!

Táto verejná výzva nech je vám radosťou. Nemilé udalosti konané proti Slovákom, proti Slovensku majú za účel zničiť národ. Toto Slováci, Slovenky dopustíte? Dosť bolo písania správ, listov. Predstavitelia konajú naďalej podľa toho, kto im čo nadiktuje. Ale slovenský národ nesmie si vylievať zlosť a potom náhle utíchnuť, musí ísť hrdo za svojim cieľom a to je odnedávna … Čítať ďalej Slováci, Slovenky konajte!