Slobodomurári a symboly

História Slobodomurárstva  Mytologická  Slobodomurárska mytológia odvodzuje vznik hnutia od staviteľov pyramíd v starovekom Egypte. Iná legenda hovorí o vzniku slobodného murárstva pri stavbe Šalamúnovho chrámu. Podľa tejto tradície poslal Hiram, kráľ Týru, staviteľa Hirama Abiho ku kráľovi Šalamúnovi na vedenie stavby jeruzalemského chrámu. Hiram rozdelil robotníkov do troch stupňov – učňovský, tovarišský a majstrovský. Stupne mali svoje tajomstvá, dorozumievacie … Čítať ďalej Slobodomurári a symboly